OM MACO-DACH


Innan sanering

Efter sanering med MACO-DACH

VARFÖR UTVÄNDIG TAKISOLERING?

Nybyggnad och renovering kräver ekonomiska och konstruktivt riktiga lösningar.
Fukt- och kondensproblem har oftast sitt ursprung i felaktigt utförande vid den traditionella isoleringen mellan sparrarna.

Oberoende studier och praktiken i länder som t.ex. Holland och Tyskland visar att värmeisoleringen av fukttekniska

och ekonomiska skäl bör placeras på utsidan av konstruktionen där den gör mest nytta.

 

Med MACO-DACH takisolering sätter du en heltäckande mössa på taket, utan köldbryggor
och håller all fukt och kondens utanför takkonstruktionen. Du skapar ett vackert vindsrum med maximal volym
och ett sundare klimat samtidigt som du sänker din energikostnad.

Daggpunkten flyttas utåt och du får en bättre isoleringseffekt och bygger snabbare och mer kostnadseffektivt.