FUKTSÄKERTEtt tjockt lager av värmeisoleringsmaterial ligger bäst direkt under takteglet och håller därmed takets samtliga trädelar och allt som ligger nedanför torrt och varmt – heltäckande från takfot till taknock, från gavel till gavel utan köldbryggor. En sådan lösning medför inte bara ett angenämt klimat inomhus och besparing av värmekostnader under vintern utan också behagliga temperaturer under sommaren.

  Diffusionsöppen          Vattentätt


MACO-DACH
har en diffusionsöppenhet som är likvärdig med furuträets. Det innebär att materialet andas utåt. Isoleringen ligger heltäckande ovanför takkonstruktionen och daggpunkten flyttas därmed utåt, vilket ger skydd till samtliga trädelar och konstruktionen som ligger nedanför. Kondens kan därmed bara bildas på takets utsida, under pannorna, och resultaten är att du får ett sundare klimat på vinden och i hela ditt hus.

 

Genom 3-dubbel överlappning och förskjutning i sidled ger MACO DACH optimalt skydd mot damm, snö, regn och hetta.

 

MACO DACH är klassat som vattentätt undertak och vattnet avleds säkert mot takfoten.