MILJÖ

MACO-DACHs produkter innehåller inga färgämnen eller giftiga gaser. Det är bara den inneslutna luften i cellerna som ger all cellplast dess isoleringsförmåga.

Om cellplast brinner avges färre skadliga ämnen än vid vedeldning. Vid fullständig förbränning bildas endast koldioxid och vatten. Genom tillsats av nya miljöcertifierade brandhämmande medel (PolyFR) görs våra produkter svårantändliga. (DIN-norm 4102, brandklass B1). Alifatiska bromföreninger (HBCD) som misstänks vara hälso- och miljöfarliga används inte i våra produkter.

 

Med MACO-DACH som utvändig isolering hamnar daggpunkten på takets utsida vilket resulterar i ett fukt- och mögelfritt vindsrum med sunt klimat.

EPS-cellplast är dessutom allmänt godkänd och rekommenderad av Astma och Allergiförbundet.

I naturen har ”fjällprincipen” – t. ex. hos grankottar och i fåglarnas fjäderdräkt – visat sig vara ett idealiskt skydd mot regn, kyla och vind.  Även tegel- och halmtak visar detta. 

 

 

 MACO-DACH värmeisoleringselement monteras med överlappning enligt samma princip. Cellplast är byggbiologiskt neutralt, emitterar inga farliga ämnen till luft, vatten eller mark och kan återvinnas till 100%. EPS-expanderad polystyren tillverkas av olja som räknas som en icke förnyelsebar naturresurs. Av den olja som förbrukas i västvärlden används 86% för energiproduktion, uppvärmning eller som drivmedel.

Inom Europa står den totala produktionen av alla plaster för cirka 4% av oljeförbrukningen, och EPS för cirka 2%, däremot hjälper EPS-Isolering till att minska växthuseffekten. Materialet är till 100% återvinningsbart.