SMART TEKNIK

 

Ströläkt, diffusionsspärr, luftspalt och dyra spik behövs inte. Hela taket är i stället uppbyggt av endast ett fåtal byggdelar. Allt ligger på samma ställe och sparrarnas dimension bestäms enbart av konstruktionskraven.

 


Konventionell värmeisolering    Värmeisolering med MACO-DACH

 

Elementen anpassar sig till olika och befintliga läktavstånd och nästan alla på marknaden befintliga tegel kan läggas på våra system. MACO-DACH rekommenderas i första hand för tegelbeläggning men även plåt kan monteras på MACO-DACH.

 

MACO-DACH är lätt och snabbt att lägga och ger ett underhållsfritt undertak med kontinuerligt isoleringsvärde över många år. Husets livslängd ökas genom att takkonstruktionen skyddas. Gamla historiska taktegel kan återanvändas.

För både som enbart utvändig isolering eller som tilläggsisolering.

Inom byggnadssanering används MACO-DACH även som tilläggsisolering i kombination med befintlig invändig mineralullsisolering eller liknande.
I sådana fall kan man bibehålla den invändiga beklädnaden, man slipper därmed allt arbete och smuts inifrån och tappar inte bort kostbar volym. Den befintliga pappen på råsponten byts då ut till en diffusionsöppen vindspärr. 

tak konstruerade idag Tilläggsisolering

Så här är många tak                     Tilläggsisolering med serie 1/80 mm

konstruerade idag:                       Ovanför läktningen bildas ett effektivt    

80-100 mm isolering                         värmeisoleringsskikt.

mellan sparrarna, invändig              (Med MACO-DACH 3/120 nås U-värde 0.17)

beklädnad.